Przysięga Dojo


PRZYSIĘGA DOJO

I.
Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

II.
Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

III.
Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

IV.
Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

V.
Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.

VI.
Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

VII.
Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.
Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.